Katsekoda on üksus Tartu Ülikooli Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna Keemia instituudi koosseisus, mille eesmärk on ülikooli teaduspotentsiaalil ja kompetentsusel baseeruv metroloogia- ja mõõtetehnikaalane teadus- ja arendustegevus ning sellega seotud teenuste osutamine ülikooli sees ja ülikoolist väljapoole.

TÜ Katsekoja kvaliteedijuhtimissüsteem vastab standardile ISO 17025:2005. Katsekoda tunnustati esmakordselt akrediteeritud katselaborina aastal 2003 ja kalibreerimislaborina aastal 2008.

katselabor nr. L151 kalibreerimislabor nr. K025
AkrediteerimistunnistusAkrediteerimistunnistus
AkrediteerimisulatusAkrediteerimisulatus

UUDIS:

Kiirgusohutuse koolitus kiirgustöötajale

hind

kuni 14. aprill: 70 EUR + km

15. aprill kuni 5. mai: 80 EUR + km

Pakume meditsiini- ja tööstuse/teaduse valdkonna kiirgustöötajatele kiirguskaitse ja  ohutuse alast õpet, mis vastab kiirgustöötaja esmase koolituse ja täienduskoolituse nõuetele.

Aeg:13. mai 2017 kl 10:45–16:15
Koht:V Spaa hotelli konverentsikeskus, Riia 2, Tartu (Kvartali keskuse 2. korrus)
Maht6 akadeemilist tundi

Vastavalt keskkonnaministri määrusele nr 57 "Kiirgustöötaja ja kiirgusohutuse spetsialisti kiirgusohutusalase koolitamise nõuded" (jõustunud 28.11.2016) peavad kiirgustöötajad kuue kuu jooksul peale tööle asumist läbima kiirguskaitse põhialuseid käsitleva esmakoolituse ning kord viie aasta jooksul osalema kiirguskaitsealasel täienduskoolitusel.

Kursuse programm ja lisainfo

Informatsioon koolituse kohta

Huvi korral võtke palun ühendust Siiri Suursooga (siiri.suursoout.ee, tel. 737 4780) või Gea Kiiskiga (gea.kiiskut.ee, tel. 737 4622).