Kalibreerimisteenused

Anemomeetrite kalibreerimine pöördnoole etaloni (PNE) ja tuuletunneli etaloniga (TTE)

Hinnakiri

 

 

 

 

Teostame anemomeetrite kalibreerimist, kasutades kaht sõltumatut etalonitüüpi. Väiksematel õhukiirustel kasutame TÜ Katsekojas konstrueeritud pöördnoole etaloni ja anemomeetrite kalibreerimisel suurematel õhu kiirustel kasutame Euroopa Liidu toel hangitud tuuletunneli etaloni. Samuti kalibreerime anemomeetrite juurde kuuluvaid termomeetreid. Huvi korral võtke palun ühendust Martin Vilbastega (kontaktandmed meie kontaktide lehel).

Akrediteeritud metoodika

 

Mõõteulatus Kalibreerimis- ja mõõtevõime
Pöördnoole-etalon (0,1...5) m/s (0,05...0,12) m/s
Tuuletunneli etalon (0,5...20) m/s (0,08...0,6) m/s

 

 

Õhuniiskuse mõõturite kalibreerimine

Hinnakiri

 

 

Õhuniiskuse mõõturite kalibreerimiseks kasutame Euroopa Liidu toel hangitud õhuniiskuse sekundaaretaloni, mille peamisteks koostisosadeks on kliimakamber ja kastepunkti peegelhügromeeter. Samuti kalibreerime õhuniiskuse mõõturite juurde kuuluvaid termomeetreid. Eesti suhtelise niiskuse kalibreerimis- ja mõõtevõimed (CMC) on avaldatud Rahvusvahelise Kaalude ja Mõõtude Büroo (BIPM) andmebaasis. Huvi korral võtke palun ühendust Martin Vilbastega (kontaktandmed meie kontaktide lehel).

Akrediteeritud metoodika

 

 

Mõõteulatus Kalibreerimis- ja mõõtevõime
Suhteline niiskus temperatuuridel Tugietalon Tööetalon
(10...95)% (25...60) °C (0,7...2,3)% (0,9...2,4)%
(25...95)% (20...25) °C (0,9...2,3)% (1,1...2,4)%
(40...95)% (15...20) °C (1,2...2,3)% (1,3...2,4)%
(50...95)% (10...15) °C (1,5...2,3)%

(1,6...2,4)%

 

 

Õhutermomeetrite kalibreerimine

Hinnakiri

 

Huvi korral võtke palun ühendust Martin Vilbastega (kontaktandmed meie kontaktide lehel).

Akrediteeritud metoodika

 

Mõõteulatus Kalibreerimis- ja mõõtevõime
(-10...+80) °C 0,2 °C

 

Diferentsiaalmanomeetrite kalibreerimine

Hinnakiri

 

Huvi korral võtke palun ühendust Martin Vilbastega (kontaktandmed meie kontaktide lehel).

Akrediteeritud metoodika

 

Mõõteulatus Kalibreerimis- ja mõõtevõime
(-1000...2000) Pa (1...5) Pa

 

 

Mitteautomaatsete elektrooniliste kaalude kalibreerimine

hind kokkuleppel

 

Huvi korral võtke palun ühendust Viljar Pihliga või Koit Herodesega (kontaktandmed meie kontaktide lehel).

Akrediteeritud metoodika

Mõõteulatus Kalibreerimis- ja mõõtevõime
(1...50) mg 0,005 mg
(50...500) mg 0,01 mg
(0,5...20) g 0,03 mg
(20...50) g 0,04 mg
(50...100) g 0,07 mg
(100...200) g 0,09 mg
(200...300) g 0,16 mg
(300...400) g 0,18 mg
(400...510) g 0,3 mg

 

Spektraalse kiiritustiheduse andurite kalibreerimine

 

 

Huvi korral võtke palun ühendust Riho Vendtiga (kontaktandmed meie kontaktide lehel).

 

Mõõteulatus Kalibreerimis- ja mõõtevõime
100 nW/(m2 nm)...500 mW/(m2 nm)  
(290...360) nm (2,2...10) % mõõtetulemusest
(360...900) nm (1,1...2,2) % mõõtetulemusest

 

 

Spektraalse kirkuse andurite kalibreerimine  

 

Huvi korral võtke palun ühendust Riho Vendtiga (kontaktandmed meie kontaktide lehel).

 

Mõõteulatus Kalibreerimis- ja mõõtevõime
50 nW/(m2 sr nm)...100 mW/(m2 sr nm)  
(290...360) nm (3,6...16) % mõõtetulemusest
(360...900) nm (1,4...3,6) % mõõtetulemusest

 

 

FEL lampide kalibreerimine  

 

Huvi korral võtke palun ühendust Riho Vendtiga (kontaktandmed meie kontaktide lehel).

 

Mõõteulatus Kalibreerimis- ja mõõtevõime
100 nW/(m2 nm)...500 mW/(m2 nm)  
(340...900) nm (1,4...3.0) % mõõtetulemusest

 

 

Filtrite kalibreerimine  

 

Huvi korral võtke palun ühendust Riho Vendtiga (kontaktandmed meie kontaktide lehel).

 

Mõõteulatus Kalibreerimis- ja mõõtevõime
Läbilaskvus 0,0001...1  
(300...900) nm (0,4...10) %