Kalibreerimisteenused

Anemomeetrite kalibreerimine pöördnoole etaloni (PNE) ja tuuletunneli etaloniga (TTE)

Hinnakiri

Teostame anemomeetrite kalibreerimist, kasutades kaht sõltumatut etalonitüüpi. Väiksematel õhukiirustel kasutame TÜ Katsekojas konstrueeritud pöördnoole etaloni ja anemomeetrite kalibreerimisel suurematel õhu kiirustel kasutame Euroopa Liidu toel hangitud tuuletunneli etaloni. Samuti kalibreerime anemomeetrite juurde kuuluvaid termomeetreid. Huvi korral võtke palun ühendust Martin Vilbastega (kontaktandmed meie kontaktide lehel).

Akrediteeritud metoodika

MõõteulatusKalibreerimis- ja mõõtevõime
Pöördnoole-etalon (0,1...5) m/s(0,05...0,12) m/s
Tuuletunneli etalon (0,5...20) m/s(0,08...0,6) m/s

Õhuniiskuse mõõturite kalibreerimine

Hinnakiri

Õhuniiskuse mõõturite kalibreerimiseks kasutame Euroopa Liidu toel hangitud õhuniiskuse sekundaaretaloni, mille peamisteks koostisosadeks on kliimakamber ja kastepunkti peegelhügromeeter. Samuti kalibreerime õhuniiskuse mõõturite juurde kuuluvaid termomeetreid. Eesti suhtelise niiskuse kalibreerimis- ja mõõtevõimed (CMC) on avaldatud Rahvusvahelise Kaalude ja Mõõtude Büroo (BIPM) andmebaasis. Huvi korral võtke palun ühendust Martin Vilbastega (kontaktandmed meie kontaktide lehel).

Akrediteeritud metoodika

MõõteulatusKalibreerimis- ja mõõtevõime
Suhteline niiskustemperatuuridelTugietalonTööetalon
(10...95)%(25...60) °C(0,7...2,3)%(0,9...2,4)%
(25...95)%(20...25) °C(0,9...2,3)%(1,1...2,4)%
(40...95)%(15...20) °C(1,2...2,3)%(1,3...2,4)%
(50...95)%(10...15) °C(1,5...2,3)%

(1,6...2,4)%

Õhutermomeetrite kalibreerimine

Hinnakiri

Huvi korral võtke palun ühendust Martin Vilbastega (kontaktandmed meie kontaktide lehel).

Akrediteeritud metoodika

MõõteulatusKalibreerimis- ja mõõtevõime
(-10...+80) °C0,2 °C

Diferentsiaalmanomeetrite kalibreerimine

Hinnakiri

Huvi korral võtke palun ühendust Martin Vilbastega (kontaktandmed meie kontaktide lehel).

Akrediteeritud metoodika

MõõteulatusKalibreerimis- ja mõõtevõime
(-1000...2000) Pa(1...5) Pa

Mitteautomaatsete elektrooniliste kaalude kalibreerimine

hind kokkuleppel

Huvi korral võtke palun ühendust Viljar Pihliga või Koit Herodesega (kontaktandmed meie kontaktide lehel).

Akrediteeritud metoodika

MõõteulatusKalibreerimis- ja mõõtevõime
(1...50) mg0,005 mg
(50...500) mg0,01 mg
(0,5...20) g0,03 mg
(20...50) g0,04 mg
(50...100) g0,07 mg
(100...200) g0,09 mg
(200...300) g0,16 mg
(300...400) g0,18 mg
(400...510) g0,3 mg

Spektraalse kiiritustiheduse andurite kalibreerimine

Huvi korral võtke palun ühendust Riho Vendtiga (kontaktandmed meie kontaktide lehel).

MõõteulatusKalibreerimis- ja mõõtevõime
100 nW/(m2 nm)...500 mW/(m2 nm)
(290...360) nm(2,2...10) % mõõtetulemusest
(360...900) nm(1,1...2,2) % mõõtetulemusest

Spektraalse kirkuse andurite kalibreerimine

Huvi korral võtke palun ühendust Riho Vendtiga (kontaktandmed meie kontaktide lehel).

MõõteulatusKalibreerimis- ja mõõtevõime
50 nW/(m2 sr nm)...100 mW/(m2 sr nm)
(290...360) nm(3,6...16) % mõõtetulemusest
(360...900) nm(1,4...3,6) % mõõtetulemusest

FEL lampide kalibreerimine

Huvi korral võtke palun ühendust Riho Vendtiga (kontaktandmed meie kontaktide lehel).

MõõteulatusKalibreerimis- ja mõõtevõime
100 nW/(m2 nm)...500 mW/(m2 nm)
(340...900) nm(1,4...3.0) % mõõtetulemusest

Filtrite kalibreerimine

Huvi korral võtke palun ühendust Riho Vendtiga (kontaktandmed meie kontaktide lehel).

MõõteulatusKalibreerimis- ja mõõtevõime
Läbilaskvus 0,0001...1
(300...900) nm(0,4...10) %