Kontakt

Tartu Ülikooli Katsekoda, Ravila 14A, 50411 Tartu 

katsekoda@ut.ee

Katsekoja juhataja:

Koit Herodes, dotsent, PhD (füüsikaline ja analüütiline keemia), koit.herodesut.ee, tel 7 376 030

Katsekoja kvaliteedijuht: 
Maarja-Liisa Oldekop, PhD (keemia), maarja-liisa.oldekoput.ee, tel 7 376 034 

Asjaajamine:
Marju Rosenthal, sekretär, marju.rosenthalut.ee, tel 7 375 261 

Keemiametroloogia labor - keemilised analüüsid ja õhuparameetrite mõõtevahendite kalibreerimised

Keemilised analüüsid, mõõtmised ja kalibreerimised:

Koit Herodes, dotsent, PhD (füüsikaline ja analüütiline keemia), koit.herodesut.ee, tel 7 376 030 (Ravila 14A)
Viljar Pihl, keemik, PhD (füüsikaline ja analüütiline keemia), viljar.pihlut.ee, tel 7 375 237 (Ravila 14A)

Keemia-alased uuringud, projektid ja võrdlusmõõtmised, keemia-alane koolitus:
Ivo Leito, prof, PhD (keemia), ivo.leitout.ee, tel 7 375 259, 51 84 176 (Ravila 14A)

Füüsikalised mõõtmised, kalibreerimised ja uuringud: 
Martin Vilbaste, teadur, PhD (rakendusfüüsika), martin.vilbasteut.ee, tel 7 376 034, (Ravila 14A) 

Mõõteriistade ehitamine, hooldus ja remont:
Vladimir Shor, insener, vladimir.shorut.ee, tel 7 375 584, 50 922 57 (Ravila 14A)

Meditsiiniseadmete labor - diagnostiliste röntgenseadmete katsetamine ja kvaliteedimõõdistamine, meditsiiniseadmete vastavushindamise alane konsulteerimine

W. Ostwaldi 1, 50411 Tartu

Kalle Kepler, meditsiiniseadmete labori juhataja, PhD (füüsika), volitatud biomeditsiinitehnikainsener (8. tase), kalle.keplerut.ee, tel 7 375 539, 52 34 131 
Anatoli Vladimirov, meditsiiniseadmete labori projektijuht, MSc (füüsika), volitatud biomeditsiinitehnikainsener (8. tase), anatoli.vladimirovut.ee, tel 7 376 207 
Lisainformatsioon: TÜ BMTK kodulehekülg 

Tartu Ülikooli töökeskkonna labor - töökeskkonna mõõdistamised

Nooruse 1, 50411, Tartu, tel 7 374 208 või 52 04 864, faks 7 374 192, e-mail tklabor@ut.ee

Margit Oja, Töökeskkonnalabori juhataja, keemik, BSc(keemia), margit.ojaut.ee, tel. 7 374 208, faks 7 374 192, (Nooruse 1)

Siim Kinnas, füüsika-alaste mõõtmiste läbiviimine, MSc (materjaliteadus), siim.kinnasut.ee, tel 7 374 208, 520 4864, (Nooruse 1) 

Ene Indermitte, mikrobioloogiliste mõõtmiste läbiviimine, bioloog, PhD(rahvatervis), spetsialist, ene.indermitteut.ee, tel 7 374 197, (Ravila 19)

Lisainformatsioon: TÜ tehnoloogiainstituudi töökeskkonnalabori kodulehekülg

Tartu Ülikooli tuumaspektroskoopia labor - gammaspektromeetrilised mõõtmised

W. Ostwaldi 1, 50411 Tartu, tel. 737 4780

Siiri Suursoo, Tuumaspektroskoopia labori juhataja, MSc(keskkonnaseire tehnoloogia), siiri.suursoout.ee, tel. 737 4780, 53 410 793

Madis Kiisk, vanemteadur, PhD(füüsika), madis.kiiskut.ee, tel. 737 4780, 516 9239 

Kadri Isakar, spetsialist, MSc(füüsika), tel. 737 4780

Kaisa Putk, laborant, MSc(keskkonnaseiretehnoloogia), kaisa.putkut.ee

Keskkonnaanalüüsi laborVee keemilised analüüsid ja reoveepuhastusprotsesside uuringud

Ravila 14A, 50411, Tartu, tel. 7 376 648

Taavo Tenno, Keskkonnaanalüüsi labori juhataja, PhD(kliiniline keemia), taavo.tennout.ee

Kristel Kroon, MSc(keskkonnatehnoloogia), kristel.kroonut.ee

Anne Paaver, MSc(bioloogia), anne.paaverut.ee

Christina Mürk, MSc(keskkonnatehnoloogia), christina.murkut.ee