Kosmosetehnoloogia-alased mõõtmised

Tartu Observatooriumi kosmosetehnoloogialabor teostab mitmeid akrediteerimisalasse kuuluvaid katestusi.

Vibratsioonikatsed

(Siinusvibratsiooni ja juhusliku lairiba vibratsiooni katsed objektidele, mille mass jääb alla 50 kg)

Põrutuskatsed

(Mehaanilise põrutuse kostespekter katseobjektidele, mille mass jääb alla 26 kg)

Termovaakumkatsed

Detailsemat informatsiooni leiate Tartu observatooriumi kosmosetehnoloogia labori kodulehelt