Lahustunud hapniku võrdlusmõõtmised

 Rahvusvaheline lahustunud hapniku võrdlusmõõtmine FIELDOXY 2014

Võrdlusmõõtmise lõpparuanne

Rahvusvaheline lahustunud hapniku in-situ võrdlusmõõtmine 2012

Võrdlusmõõtmise lõpparuanne

pH ja Lahustunud hapniku võrdlusmõõtmine 2006

Lahustunud hapniku sisalduse ja pH võrdlusmõõtmine 2006 toimus 07.03.2006 TÜ Keemiahoones. Osales 8 laborit üle Eesti. See on niinimetatud in situ (kohapealne) võrdlusmõõtmine, see tähendab, et kõik osalejad kogunevad samal päeval samasse ruumi, kus mõõtmised läbi viiakse. 

Võrdlusmõõtmise lõpparuanne

Lahustunud hapniku ja pH võrdlusmõõtmine 2005 

Lahustunud hapniku sisalduse ja pH võrdlusmõõtmine 2005 toimus 03.02.2005 TÜ Keemiahoones. Osales 8 laborit üle Eesti. See võrdlusmõõtmine oli analoogne allpool lahustunud hapniku võrdlusmõõtmisele 2004, selle erinevusega, et seekord oli mõõtesuurusena kaasatud ka pH. See on niinimetatud in situ (kohapealne) võrdlusmõõtmine, see tähendab, et kõik osalejad kogunevad samal päeval samasse ruumi, kus mõõtmised läbi viiakse. 

Määramatus pH mõõtmisel

Lahustunud hapniku võrdlusmõõtmiste uuringud

Võrdlusmõõtmise lõpparuanne

Lahustunud hapniku võrdlusmõõtmised 2004

TÜ keemiahoones viidi 02.03.04 läbi laboritevahelised võrdlusmõõtmised lahustunud hapniku kontsentratsiooni määramiseks erinevatel temperatuuridel. Tulemusi võrreldi võrdlusmõõtmiste kriteeriumi abil ja esitati graafikutena. Mõõtesüsteemide määramatuste hindamisel kasutati kahte meetodit.

Võrdlusmõõtmise lõpparuanne