Töökeskkonnaparameetrite võrdlusmõõtmised

Ventilatsiooni ja sisekliima parameetrite võrdlusmõõtmine 2017

Võrdlusmõõtmise lõpparuanne

Mikrokliima, ventilatsioonisüsteemi ja ventilatsioonimüra laboritevaheline võrdlusmõõtmine 2011

Võrdlusmõõtmise lõpparuanne

Ventilatsioonisüsteemi ja mikrokliima parameetrite võrdlusmõõtmine 2008

Võrdlusmõõtmine viidi läbi 2008. aasta mais ja juunis.

Võrdlusmõõtmise lõpparuanne

Laboritevahelised töökeskkonna-alased võrdlusmõõtmised 2006

TÜ Katsekoda koostöös Tartu Ülikooli Arstiteaduskonna Tervishoiu Instituudiga korraldas ajavahemikul 20. aprill kuni 24. aprill 2006 töökeskkonna füüsikaliste parameetrite võrdlusmõõtmised. Mõõdetavad parameetrid olid ruumi kunstlik üldvalgustatus, kunstlik valgustatus etteantud töökohtadel, mikrokliima etteantud töökohtadel (temperatuur, õhuniiskus, õhu liikumise kiirus), müratase etteantud töökohtadel, ruumi mehaanilise ventilatsiooni parameetrid.

Võrdlusmõõtmise lõpparuanne

Töökeskkonna füüsikaliste parameetrite võrdlusmõõtmised 2004

Tartu Ülikooli Arstiteaduskonna Tervishoiu Instituut koostöös TÜ Katsekojaga korraldas 04. novembril 2004 Tartu Ülikooli Biomeedikumis töökeskkonna füüsikaliste parameetrite võrdluskatsed. Mõõdetavad parameetrid olid: ruumi kunstlik üldvalgustatus, kunstlik valgustatus etteantud töökohtadel, mikrokliima etteantud töökohtadel (temperatuur, õhuniiskus, õhu liikumise kiirus), müratase etteantud töökohtadel, ruumi mehaanilise ventilatsiooni parameetrid. 


Võrdlusmõõtmise lõpparuanne