Mõõtemääramatuse hindamine

Mõõtemääramatuse hindamise protseduuride väljatöötamine
hind kokkuleppel

Määramatuse hindamine on saanud standardnõudmiseks igasuguste mõõtmiste ja analüüside juures. See on nõutud nii ISO 17025 standardis kui ka detsembris 2003 avaldatud EA juhendis EA-4/16 (saadaval EA koduleheküljelt). Pakume määramatuse hindamise protseduuride väljatöötamist kõigile ettevõtetele ja laboritele, mis vajavad oma tegevuse juures määramatuse hindamist, kuid kellel pole kiire põhitöö kõrvalt võimalik sellele küllalt keerulisele asjale ulatuslikult aega pühendada. Meie määramatuse hindamise protseduurid baseeruvad JCGM GUM-il, mis on praegusel ajal kõige laiemalt aktsepteeritud meetod.

Tavaline tööskeem näeb välja selline:

  • Meie spetsialistid tutvuvad Teie mõõtmiste või analüüsidega, vajadusel kohapeal. 
  • Koostame esialgsed määramatuse hindamise protseduurid. 
  • Esialgsed määramatuse hindamise protseduurid saavad koos Teie spetsialistidega põhjalikult läbi arutatud, vajadusel viiakse läbi ka täiendavaid mõõtmisi. 
  • Arutelu tulemuste järgi viikase protseduuridesse sisse muudatused ning töö antakse üle. 
  • Peale protseduuride üleandmist anname jätkuvalt nõu protseduuride kasutamise kohta. Selline töökäik on ennast siiani hästi õigustanud. Diskussioonide tulemusena saavad ka klient-ettevõtte spetsialistid määramatuse hindamise kogemuse, samuti oskuse oma mõõtmisi-analüüse uue pilguga vaadata.

Külastage ka meie keemilise analüüsi määramatuse näidete lehekülge!