Nõuande- ja konsultatsiooniteenused

Lühinõuanne või -konsultatsioon
tasuta

Aitame jõudumööda igasuguste mõõtmiste, analüüside, füüsika ja keemia alaste küsimustega, millest meil jõud ja mõistus üle käib. Küsimused võivad puudutada näiteks mõõte- ja analüüsiaparatuuri valimist, aparatuuri kasutamisel ette tulevaid probleeme, aparatuuri hooldamist, analüüsi- ja mõõtemetoodikate otsimist jms.


Keerukam nõuanne või konsultatsioon
hind kokkuleppel

Meiepoolset mahukamat tegevust (töö kirjandusega, millegi järgiproovimine jne) eeldava nõuande või konsultatsiooni puhul lepime tingimused eraldi eelnevalt kokku.