Radioaktiivsuse analüüsid

Tuumaspektroskoopia labor

Huvi korral võtke palun ühendust Siiri Saluperega (siiri.salupere@ut.ee, tel. 5341 0793) või Liina Kanguriga (liina.kangur@ut.ee, tel. 507 1061).

Veeproovide indikatiivdoosi määramine akrediteeritud metoodikaga "Raadiumi isotoopide aktiivsuskontsentratsioonide määramine vees gammaspektromeetrilisel meetodil" hind 235 EUR + km

 

Lähtuvalt sotsiaalministri määrusest "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" lasub veekäitlejatel kohustus määrata joogivee radioloogilised kvaliteedinäitajad. Nende näitajate hulka kuulub indikatiivdoos, mis on joogivee tarbimisest saadav oodatav aastane efektiivdoos (kontrollväärtus 0,10 mSv/a). Indikatiivdoos arvutatakse vees leiduvate radionukliidide* sisalduste põhjal, millest Eesti tingimustes on kõige olulisemad raadiumi isotoobid Ra-226 ja Ra-228.

*Välja arvatud triitium, kaalium-40 ja radoon.

 

TÜ katsekoja tuumaspektroskoopia labor teostab akrediteeritud Ra-226 ja Ra-228 mõõtmisi veeproovides. Aktiivsuskontsentratsioonide põhjal arvutame välja indikatiivdoosi. Laadi alla soovitused veeproovi võtjale.

Palume arvestada, et tulenevalt mõõtemetoodika eripärast võtab analüüsi teostamine aega kaks kuud. Proove laborisse tuues pange palun kaasa järgmised andmed: tellija kontaktandmed (telefoninumber, e-post), proovivõtukoha nimetus, proovivõtu kuupäev.

Määramispiir

Mõõtevõime tüüpiliste proovide korral
MDA(Ra-226) = 20 mBq/kg; Urel(Ra-226) = 25%, k=2;
MDA(Ra-228) = 20 mBq/kg; Urel(Ra-228) = 17%, k=2;
MDA(Ra-224) = 30 mBq/kg; Urel(Ra-224) = 10%, k=2;
MDA – minimaalne detekteeritav aktiivsuskontsentratsioon  

 

Tahkete materjalide tuumaanalüüs

Väljaspool akrediteerimisulatust.
hind 105 € + km

TÜ katsekoja tuumaspektroskoopia laboris kasutatavad spektromeetrilised tuumaanalüüsi meetodid võimaldavad kindlaks teha ioniseeriva kiirguse allikaid üksiku radioaktiivse isotoobi kaupa.


Teostame tahkete materjalide gammaspektromeetrilisi analüüse, mis võimaldavad määrata radionukliidide koguaktiivsust ja aktiivsuskontsentratsiooni. Näiteks:

  • tehislikud radionukliidid - Cs-137, Cs-134, Co-60, Am-241;
  • looduslikud radionukliidid - K-40 ning U-238 ja Th-232 ridade nukliidid.

Pakume aktiivsuskontsentratsiooni indeksi arvutamist ehitusmaterjalides ja -toodetes.

Palume arvestada, et tulenevalt mõõtemetoodika eripärast võtab analüüsi teostamine aega kaks kuud. Proove laborisse tuues pange palun kaasa järgmised andmed: tellija kontaktandmed (telefoninumber, e-post), proovivõtukoha nimetus, proovivõtu kuupäev.