Radioaktiivsuse analüüsid, kiirgusmõju hinnangud

Tuumaspektroskoopia labor

Huvi korral võtke palun ühendust Siiri Suursoo (siiri.suursoo@ut.ee, tel. 5341 0793) või Madis Kiiskiga (madis.kiisk@ut.ee, tel. 737 4780, 516 9239).

Veeproovide analüüs akrediteeritud metoodikaga "Raadiumi isotoopide aktiivsuskontsentratsioonide määramine vees gammaspektromeetrilisel meetodil" hind 235 EUR + km

 

Lähtuvalt sotsiaalministri määrusest "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" lasub veekäitlejatel kohustus määrata joogivee radioloogilised kvaliteedi näitajad. Nende näitajate hulka kuulub indikatiivdoos, mis on joogivee tarbimisest saadav oodatav aastane efektiivdoos (kontrollväärtus 0,10 mSv/a). Indikatiivdoos arvutatakse vees leiduvate radionukliidide* sisalduste põhjal, millest Eesti tingimustes on kõige olulisemad raadiumi isotoobid Ra-226 ja Ra-228.

*Välja arvatud triitium, kaalium-40, radoon ja radooni lühiealised lagunemissaadused.

 

TÜ katsekoja tuumaspektroskoopia labor teostab akrediteeritud Ra-226 ja Ra-228 mõõtmisi veeproovides. Aktiivsuskontsentratsioonide põhjal arvutame välja indikatiivdoosi. Laadi alla soovitused veeproovi võtjale.

 

Määramispiir

Mõõtevõime tüüpiliste proovide korral
MDA(Ra-226) = 20 mBq/kg; Urel(Ra-226) = 25%, k=2;
MDA(Ra-228) = 20 mBq/kg; Urel(Ra-228) = 17%, k=2;
MDA(Ra-224) = 30 mBq/kg; Urel(Ra-224) = 10%, k=2;
MDA – minimaalne detekteeritav aktiivsuse kontsentratsioon  

 

Tahkete materjalide tuumaanalüüs

Väljaspool akrediteerimisulatust.
hind 105 € + km

 

 

TÜ katsekoja tuumaspektroskoopia laboris kasutatavad spektromeetrilised tuumaanalüüsi meetodid võimaldavad kindlaks teha ioniseeriva kiirguse allikaid üksiku radioaktiivse isotoobi kaupa.


Teostame tahkete materjalide gammaspektromeetrilisi analüüse, mis võimaldavad määrata radionukliidide koguaktiivsust ja aktiivsuskontsentratsiooni. Näiteks:

  • tehislikud radionukliidid - Cs-137, Cs-134, Co-60, Am-241;
  • looduslikud radionukliidid - K-40 ning U-238 ja Th-232 ridade nukliidid.

Pakume aktiivsuskontsentratsiooni indeksi arvutamist ehitusmaterjalides ja -toodetes.