Töökeskkonnamõõdistamised

Allpool leiate lühidat informatsiooni töökeskkonnalabori metoodikate kohta (akrediteerimisulatuses väljas)

 

Aeroobsete bakterite ja hallitusseente arv IMPAKTOR seadmega võetud õhuproovides