Tugietalonide säilitamine ja arendamine

Arendame ja säilitame õhu liikumise kiiruse ja õhuniiskuse tugietalone aastast 2004, mil Eesti riik need soetas Phare projekti "Development of Conformity Assessment Infrastructure in the Field of Metrology" toel. Alates 18.07.2010 omame riigi tugilabori staatust vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusele "Riigi- ja tugietalonide nimistu". Etalonide mõõteulatused ja parimad mõõtevõimed, mida kasutame kalibreerimisteenuse osutamisel, on leitavad siit. Täiendava informatsiooni saamiseks võtke palun ühendust Martin Vilbastega (kontaktandmed meie kontaktide lehel).

Õhuniiskuse tugietalon

Õhuniiskuse tugietalon on oma olemuselt sekundaartaseme etalon. Etaloni toimimist selgitab allolev põhimõtteskeem.

Kalibreerimine viiakse läbi kliimakambris (Weiss Umwelttechnik GmbH), mille abil tekitatakse sobiva temperatuuri ja suhtelise niiskusega õhku. Kliimakambris paikneb kastepunkti peegelhügromeeter (Michell) PH, mis täidab etalonseadme rolli. Õhu temperatuuri kliimakambris mõõdab plaatinatakistustermomeeter PRT. Temperatuurihomogeensust määratakse multimeetriga (Time Electronics), mis mõõdab kliimakambri erinevatesse punktidesse paigutatud diferentsiaaltermopaaride T1-T6 poolt tekitatud termopingeid tugitermopaari T0 suhtes. Kalibreerimisel paigutatakse mõõtevahend lähestikku peegelhügromeetri proovivõtu vooliku otsa ja plaatinatakistustermomeetriga. Suhtelise niiskuse leppeväärtus arvutatakse mõõdetud kastepunkti temperatuuri ja õhu temperatuuri kaudu. Seega on nende kahe temperatuuri usaldusväärne mõõtmine väga oluline. Kastepunkti peegelhügromeetrit kalibreeritakse perioodiliselt Soomes VTT MIKES-is ning õhu temperatuuri mõõtmine on jälgitav Eesti Temperatuuri Riigietalonini (AS Metrosert). Peegelhügromeetri kontrollimiseks kalibreerimistevahelisel perioodil oleme konstrueerinud küllasti. See on seade, mis tekitab teatud kindlal temperatuuril veeauruga küllastatud õhku ja seega on küllastist väljuva õhu kastepunkti temperatuur piisavalt täpselt määratud.

Oleme osalenud järgmistel õhu suhtelise niiskuse ja temperatuuri alastel võrdlusmõõtmistel:

 • Kahepoolne suhtelise niiskuse alane võrdlusmõõtmine MIKES-ga EURAMET projekti nr 808 raames 2004. aastal
 • HUMI-02 (Calibration of a portable digital humidity and temperature instrument), mille pilootlaboriks oli Taani Tehnoloogiainstituut. Katsekoda sooritas mõõtmised 2007. aasta sügisel. Võrdlusmõõtmise lõpparuanne valmis 2008. aasta kevadel.
 • HUMI-03 (Calibration of a portable digital humidity and temperature instrument), mille pilootlaboriks oli Taani Tehnoloogiainstituut. Katsekoda sooritas mõõtmised 2011. aasta suvel. Võrdlusmõõtmise lõpparuanne valmis 2012. aasta talvel.
 • Kahepoolne suhtelise niiskuse alane võrdlusmõõtmine VTT MIKES-ga projekti nr. M-16H080 raames 2016. aastal
 • Eesti-sisene temperatuuri võrdlusmõõtmine "Numbrilise näiduga termomeetri kalibreerimine, mille korraldas Eesti Temperatuuri Riigietaloni labor 2005. aastal
 • Õhu temperatuuri võrdlusmõõtmine "Comparison of air temperature calibrations" EURAMETi projekti P1061 raames. Katsekoda sooritas mõõtmised 2010. aasta kevadel. Võrdlusmõõtmise pilootlaboriks oli MIKES ja lõpparuanne valmis 2013. aastal.
 • Kahepoolne õhutemperatuuri võrdlusmõõtmine AS Metrosertiga 2017. aastal

Õhu liikumise kiiruse tugietalon

Õhu liikumise kiiruse tugietalon koosneb kahest osast: tuuletunnelietalon ja pöördnoole-etalon. Nendest esimene on põhiosas hangitud Phare 2001 projekti toel, teine on aga konstrueeritud katsekoja poolt arendustööna. Anemomeetrite kalibreerimist tuuletunnelietaloniga illustreerib allolev põhimõtteskeem.

Tuuletunneliga tekitatakse soovitud kiirusega õhuvool. Tuuletunneli düüs muudab õhuvoolu profiili ühtlaseks mõõtekambris, millesse paigutatakse kalibreeritav anemomeeter. Õhuvoolu referentskiiruse arvutamiseks mõõdetakse rõhkude vahet düüsil ning õhu temperatuuri, õhurõhku ja õhu suhtelist niiskust mõõtekambris. Mõõtmiste jälgitavuse tagamiseks määratakse düüsi koefitsient välismaal kalibreeritud Pitot toru abil ning väljaspool Eestit kalibreeritakse ka diferentsiaalmanomeetreid.

Kuna tuuletunnelietalon ei võimalda kalibreerida

 • anemomeetreid kiirustel alla 0,5 m/s
 • suuremaläbimõõdulisi tiivikanemomeetreid,
  siis oleme arendustööna konstrueerinud pöördnoole-etaloni. 

Oleme osalenud järgmistel õhu liikumise kiiruse alastel võrdlusmõõtmistel:

 • Kahepoolne võrdlusmõõtmine Leedu Energeetika Instituudi soojusseadmete uurimis- ja katselaboriga aastal 2005
 • EURAMETi võrdlusmõõtmine M-FF-K3 (key comparison), mille pilootlaboriks oli toonane NMi VSL Hollandist. TÜ katsekoda sooritas mõõtmised 2007. aasta märtsikuus ja võrdlusmõõtmise lõpparuanne valmis aastal 2008.
 • Kahepoolne võrdlusmõõtmine Jormita OY-ga aastal 2013