Võrdlusmõõtmised

Oleme läbi viinud võrdlusmõõtmisi mitmetes mõõtevaldkondades (toiduõlide parameetrid, lahustunud hapniku sisaldus, töökeskonna parameetrid, pestitsiidijääkide määramine, spektrofotomeetria).

Võrdlusmõõtmiste korraldamisel juhindume standardist EVS-EN ISO/IEC 17043:2010 (kuid see ei kuulu meie akrediteerimisulatusse).