TÜ Katsekojast

Katsekoda on üksus Tartu Ülikooli Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna Keemia instituudi koosseisus, mille eesmärk on ülikooli teaduspotentsiaalil ja kompetentsusel baseeruv metroloogia- ja mõõtetehnikaalane teadus- ja arendustegevus ning sellega seotud teenuste osutamine ülikooli sees ja ülikoolist väljapoole.

TÜ Katsekoja kvaliteedijuhtimissüsteem vastab standardile ISO 17025:2017. Katsekoda tunnustati esmakordselt akrediteeritud katselaborina aastal 2003 ja kalibreerimislaborina aastal 2008.

KATSELABOR

L151

KALIBREERIMISLABOR

K025

Akrediteerimistunnistus Akrediteerimistunnistus
Akrediteerimisulatus Akrediteerimisulatus